• Log in
  • 0

    Geen producten in je winkelmand.

Gebruikersvoorwaarden ByKoko Academy

ByKoko

1. Privacy

ByKoko neemt uw privacy uiterst serieus en werkt volgens de principes uiteengezet in ons privacybeleid, dat belangrijke informatie met betrekking tot uw persoonlijk informatie bevat. Ons privacybeleid vindt u hier.

2. Beperkingen gebruikers website

Door de website te gebruiken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u niet het recht hebt om via de Website verkregen bestanden aan enige andere partij of op enige andere manier te verstrekken. U stemt ermee in dat u de Inhoud, of een deel daarvan, niet dupliceert of anderszins zult reproduceren. U stemt er bovendien mee in dat u geen enkele poging zult doen om inhoudsbeschermingsmethoden te omzeilen of aan te passen.

U stemt ermee in om de website niet voor commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij ByKoko u voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend. Dergelijke commerciële toepassingen omvatten zonder beperking : de verkoop van toegang tot de website en de verkoop van advertenties, sponsoring of promoties geplaatst op of binnen de website of content.

3. Andere websites

De website kan hyperlinks en verwijzingen bevatten naar andere sites op internet die mogelijk door derden worden beheerd. Als u de hyperlinks gebruikt om toegang te krijgen tot deze websites, verlaat u de website en wordt uw browser omgeleid. Deze websites kunnen hun eigen servicevoorwaarden en privacybeleid hebben en andere praktijken en vereisten hebben dan de ByKoko. ByKoko is niet verantwoordelijk voor  de inhoud, informatie, producten of advertenties gepresenteerd door een andere site die u op eigen risico bezoekt.

4. intellectueel eigendom

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen.als u van mening bent dat de inhoud van onze website uw intellectuele eigendomsrechten schendt, laat het ons weten op: info@by-koko.nl of via het contactformulier.

5. eigendomsrechten gebruikers

Bykoko claimt geen eigendomsrechten op door gebruikers gegenreerde inhoud die u plaatst of indient via de website.

6. Eigendomsvoorbehoud & Recht van reclame
bij het goedkeuren door de klant, van aangeschafte producten, gaat de klant er automatisch mee akkoord dat op deze producten een eigendomsvoorbehoud rust. Dit houdt in dat zolang de afnemer van de producten (in dit geval de klant) de koopprijs van deze producten niet heeft betaald , deze producten/zaken eigendom blijven van ByKoko professional organizing. Dit betekent dat u ByKoko de gelegenheid verschaft deze producten/zaken op te halen op het moment van niet betalen. 

Daarnaast kan ByKoko zich beroepen op het recht van reclame,  geregeld in afdeling  8 van Titel 1 van boek  7 van het Burgerlijk Wetboek (artikel 39 t/m 44). Bij uitoefening van het recht van reclame ontbindt ByKoko de koopovereenkomst en kunnen wij tevens de overgedragen zaken/producten als eigenaar revindiceren.

ByKoko
© 2024 ByKoko Professional Organizing